fysioterapia

 
 

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapeutti on liikkeen ja toimitakyvyn asiantuntija. Fysioterapian tavoitteena on yksilön toimintakyvyn parantaminen, vaivojen ennaltaehkäisy ja kivun vähentäminen. Fysioterapeutti tekee alkuarvion jälkeen suunitelman kuntoutumisesta. Suunitelma laaditaan yksilöllisesti oireiden ja tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti.

Fysioterapia alkaa kuntoutujan terveydentilan, liikkumisen ja toimintarajoitteiden arvioimisella. Näiden tietojen perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeutti arvioi myös tarvetta apuvälineiden käyttöön sekä ohjaa niiden käytössä.

Yskilön oma aktiivisuus on keskeistä fysioterapiassa. Ihmistä ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Mitä fysioterapiassa tehdään?

Fysioterapian menetelmiä ovat erilaiset liike-, hengitys- ja kehotietoisuus- ja jännittyneisyyden säätelyharjoitukset. Tarvittaessa käytetään akupunktiota tai pehmytkudoskäsittelyä. Menetelmät valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan.

Fysioterapeutti voi suositella tilanteeseesi sopivaa liikuntaa ja neuvontaa terveyden ylläpitämiseen.

Tavoitteena on, että asiakas oppii omien oivallusten avulla vaikuttamaan mahdollisten oireiden tai kipujen syihin ja oppii säätelemään niitä arkeen siirrettävien harjoitteiden avulla.

Milloin fysioterapeutille?

Psykofyysisestä fysioterapiasta hyötyvät asiakkaat, joilla on esimerkiksi pitkittyneitä kiputiloja, liikkumisen pelkoa, univaikeuksia, väsymystä, stressi- tai ahdistuneisuusoireita, päänsärkyä, migreeniä tai haasteita kehonkuvan kanssa.

Fysioterapiaan voit tulla myös ilman lähetettä.